Wat is het?

Het vormingstraject loopt in schooljaar 2019-2020 en richt zich eerst en vooral op de directie, de STEM-coaches of STEM coördinatoren in de basisschool. De deelnemers kunnen collega-leerkrachten enthousiasmeren en de opgedane kennis doorgeven (“teach-the-teacher” principe). Door het doorlopen van het volledige traject, is de leerkracht bij machte om in de eigen school STEM op een juiste manier in beweging te krijgen.

Vanuit een aantal authentieke praktijksituaties duiken we de wereld in van STEM. We gaan aan de slag met diverse STEM-activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. We bouwen zo een transparante methodiek op die je kunt inzetten in jouw praktijk. Hierbij wordt vooral gefocust op hoe je bij de kinderen probleemoplossend denken en handelen kan stimuleren met aandacht voor creativiteit.

We werken in het traject op drie kernelementen:

  • Vaardigheden verwerven met betrekking tot onderzoeken, ontwerpen, maken en optimaliseren.
  • Bouwen aan een onderzoekende, reflectieve attitude die leerkrachten helpt om de talenten van alle kinderen in hun klas te stimuleren en
  • om de wereld van wetenschap en techniek te tonen en te leren kennen.

Hoe?

Het STEM professionaliseringstraject bestaat uit 5 opleidingsdagen. Er zijn twee soorten sessies: 

  • 5 Leerlabs: Tijdens het leerlabo reiken we tools aan die je kunt inzetten om je klaspraktijk te verrijken via een STEM-aanpak. Je gaat zelf aan de slag in je eigen klaspraktijk om in een volgend leerlabo hierover ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten. Op die manier treed je je eigen praktijk onderzoekend tegemoet en wordt jouw onderzoekende, reflectieve houding gestimuleerd, wat je helpt om elke dag de kinderen te coachen en te stimuleren.  
  • 5 Praktijklabs: hierbinnen worden de inzichten uit de leerlabo’s toegepast in concrete activiteiten en worden een aantal centrale technische concepten en wetenschappelijke concepten uitgediept en aangeleerd via ‘hands-on’ activiteiten. Op die manier word je als leerkracht zelf vaardiger in techniek en wetenschap.   

De leer- en praktijklabo’s worden afwisselend aangeboden.

In de STEM academies van West-Vlaanderen bestaat ook de mogelijkheid om ervaring op te doen in een STEM-academie.

Waar en wanneer?

In elke provincie worden één of meerdere vormingstrajecten georganiseerd.
Deze gaan door in Kortrijk, Gent, Brussel, Mechelen, Antwerpen en Houthalen.

Elk traject bestaat uit vijf vormingsdagen doorheen het schooljaar 2019-2020. De precieze data voor elk traject kan je terugvinden onder ‘Stel je nu kandidaat‘.

Op woensdag 6 mei 2020 gaat afsluitend ook een studiedag door bij het ministerie van onderwijs.
Meer info volgt nog maar plaats dit gerust al in uw agenda!