Informatie

Wat is de bachelorproef in toegepaste informatica?

In hun afstudeerjaar leggen de studenten van de opleiding bachelor in de toegepaste informatica in VIVES een bachelorproef af. Dit geldt zowel voor de studenten in het dagonderwijs als de studenten in het afstandsonderwijs. Voor de studenten in het dagonderwijs is deze bachelorproef een combinatie van elf weken stage en een eindwerk. Studenten in afstandsonderwijs zijn vaak vrijgesteld van stage en doen enkel een eindwerkproject in samenwerking met een bedrijf. De studenten in het dagonderwijs doen hun bachelorproef gewoonlijk per twee (maar soms ook alleen), de studenten in het afstandsonderwijs doen dit alleen.

In hun bachelorproef realiseren de studenten een informaticagerelateerd project in een bedrijf. Het soort project kan heel breed zijn, bijv. een software-ontwikkelingsproject, een infrastructuurproject, een onderzoek, een analyseproject, een project rond een ERP-implementatie, een data-gerelateerd project (business intelligence, business analytics), enzovoort. Zij schrijven een eindwerkscriptie over hun project waarin zij de resultaten en de totstandkoming van het project beschrijven en de gemaakte keuzes verantwoorden. Zij presenteren hun project ook voor een jury van professionals uit het werkveld en VIVES-docenten.

Voor de studenten uit het dagonderwijs en voor afstandsstudenten zonder bedrijfservaring wordt dit project gerealiseerd in een stage van tien of elf opeenvolgende weken (50 werkdagen). Naast hun eindwerkproject is er zeker ook wat ruimte om gewoon in het team mee te draaien om meer ervaring op te doen.

Wanneer vindt de stage plaats?

De stage vindt plaats gedurende elf opeenvolgende weken (50 werkdagen).  Dagstudenten hebben op dat moment al hun andere vakken achter de rug en kunnen zich voltijds aan het bachelorproef wijden. Het is dan ook de bedoeling dat zij voltijds in het bedrijf aanwezig zijn binnen de werkuren die gangbaar zijn in het bedrijf. Wanneer zij toch nog één of twee vakken moeten volgen, kunnen zij in afspraak met het bedrijf naar de lessen komen, op voorwaarde dat ze hun vijftig dagen volbrengen.

De meeste stages vinden plaats in het tweede semester (meer bepaald de periode van 25 maart 2019 tot 14 juni 2019, eindwerkverdediging op 20 juni). Er zijn echter altijd studenten die hun stage doen in het eerste semester (oktober tot december). Afstandsstudenten plannen de realisatie van hun bachelorproef zelf in overleg met het bedrijf en de begeleidende docent.

Wat is de verantwoordelijkheid van het bedrijf of de organisatie die een stage organiseert?

Het bedrijf of de organisatie die een stage organiseert, voorziet de student van een aangepaste werkplek waar hij zijn stageproject kan uitvoeren en van het nodige materiaal. Het bedrijf stelt ook een begeleider aan (een mentor) die de student begeleidt gedurende de periode van de stage. Daarnaast wordt de student ook opgevolgd door een begeleidende docent van VIVES. De begeleidende docent en de bedrijfsmentor evalueren de stage en de eindwerkscriptie van de student. De bedrijfsmentor is ook aanwezig op de eindwerkpresentatie van de student.

Een student wordt voor de stage NIET betaald.