Home

Binnen het VIVES-expertisecentrum agro- en biotechnologie is de onderzoeksgroep Dier vooral bezig met projecten over de relatie mens-dier-maatschappij. Een van de items waar deze cel reeds jarenlang expertise in heeft, is het gebruik van dieren in de zorgsector. Equitherapie of hippotherapie en equicoaching  zijn hiervan een belangrijk onderdeel.

De expertisecel stootte in het verleden telkens op dezelfde problemen o.a. rond onderzoek naar effectiviteit en kwaliteit van de aangeboden sessies .  Uit contact met het werkveld bleek de nood aan een gemeenschappelijke aanpak en een overkoepelende organisatie groot. Dit wil het VIVES-Expertisecentrum kunnen organiseren binnen de “Cel Mens en Paard”.

image018