WondzorgApp

wondzorgapp

Waarom de app?

Door verschillende oorzaken kan de genezing van een wond vertraging oplopen. Normale wondheling is een complex proces, dat beïnvloed wordt door veel factoren. Bij een complexe wond kan het normale helingsproces verstoord zijn. Professionele behandeling is dan nodig. De samenwerking tussen de zorgverlener en hoofdbehandelaar is hierbij belangrijk om het helingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voor wie is de app?

Zorgverlener

Een zorgverlener krijgt via de Wond Zorg App inzicht in het uitvoeringsverzoek, berichten en voorgaande behandelingen. De wond behandeling wordt vastgelegd middels een foto op schaal, vochtigheid, kleur en pijn staffel. Dit wordt direct online opgeslagen en daarmee inzichtelijk gemaakt voor de hoofdbehandelaar.

Hoofdbehandelaar

De hoofdbehandelaar kan via de Wond Zorg App of via de website inzicht krijgen in de voortgang van het uitvoeringsverzoek. Per complexe wond is een visueel overzicht waarbij een hoofdbehandelaar kan inzoomen op individuele behandelingen. Om de wond behandeling te sturen kan een hoofdbehandelaar een bericht achterlaten en/of het uitvoeringsverzoek aanpassen. Hierdoor neemt het aantal fysieke contactmomenten enorm af.

Voordeel:

Lijkt mij interessant voor de Vlaamse markt, mits wat aanpassingen.

Leave a Reply