Author Archives: Burggraeve

Innovatieve applicaties voor een verbonden gezondheidszorg

Een smartphone die malaria detecteert, een mobiele app voor het postoperatieve herstel van de knie en een apparaat voor de zelfdiagnose van erectiestoornissen, … dit zijn drie van de twaalf innovatieve projecten die werden voorgesteld tijdens een 48-uurs hackathon met zo’n 120 deelnemers het voorbije weekend in de lokalen van Pfizer in Brussel. Programmeurs, ontwerpers, apothekers, artsen, patiënten. Allen gedreven door hetzelfde verlangen naar innovatie en nuttige uitvindingen voor de dagelijkse zorg van de patiënt.

De jury, met onder meer Ri De Ridder (RIZIV), Xavier Brenez (Onafhankelijke Ziekenfondsen), Catherine Rutten (Pharma.be), Frank Ponsaert (kabinet De Block) en anderen, beloonde zondagavond tijdens de slotceremonie drie projecten.

Het is Momala die de voorkeur van de jury wist te verkrijgen. Momala, wat staat voor “Mobile Malaria Labs”, is een innovatieve toepassing die een smartphone verandert in een microscoop. Met behulp van een clip die men voor de cameralens plaatst en een origineel algoritme, analyseert de applicatie een bloeddruppel en kan zo malaria snel en goedkoper opsporen.

De tweede applicatie die de gunst van de jury kreeg, heet iMoveUp. Dit is een post-operatief revalidatieprogramma voor de knie met behulp van een verbonden polsband en een tablet. De polsband registreert de lichamelijke activiteit van de patiënt en deze geeft via de tablet de informatie door over zijn revalidatie (bv. pijn die hij voelt). Op basis van deze geregistreerde parameters kan de therapeut de behandeling aanpassen. De applicatie is al functioneel. De tests werden uitgevoerd in het UZ Gent uit en de klinische proeven zullen binnenkort beginnen. Als het project concreet zou worden, zou de dienst € 4,9 per dag kosten, per patiënt. Een bedrag die door het ziekenhuis kan worden gedragen, volgens de ontwikkelaar van het programma.

De derde app ten slotte die werd weerhouden door de jury gekozen is de moderne versie van de “stamps Test” voor erectiestoornissen, die er uit bestond om voor het slapen gaan de penis met postzegels te bekleven en in de ochtend te kijken of ze tijdens de nachtelijke erecties waren losgekomen. Willy is een ‘wearable’ ring, die de postzegels rond de penis vervangt, verbonden met een applicatie op de smartphone waarop het aantal erecties wordt geregistreerd. Als het resultaat bevestigend is, valt de oorzaak van de erectiele disfunctie elders te zoeken. En de toepassing zal dan advies geven over levensstijl, coaching en zelfs een anonieme chat met professionals in de gezondheidszorg.

Focus op drie andere apps

Hoewel ze geen prijs wonnen, trokken drie andere projecten onze aandacht:

 1. Dragonfly tegen burn-out

Aan het roer van dit project staat apotheker, Dirk Broeckx, bekend om zijn inzet voor het eHealth-plan in België. De toepassing zal vroege tekenen van burn-out opsporen om dit beter te bestrijden. De mobiele app biedt een zelf-test van een tiental vragen, biometrische sensoren verbonden via een armband en zelfs een gezichtsherkenning-programma om op het gezicht tekenen van stress of angst op te sporen. Een algoritme berekent vervolgens de kans op burn-out en biedt een persoonlijk coaching programma. Er wordt ook een community gecreëerd via de app. Het project werd in eerste instantie ontworpen voor gezondheidsprofessionals, die extra gevoelig zijn voor burn-out.

 1. PillPlan voor therapietrouw

Ook dit project, dat de patiënt wil helpen zijn medicatiebehandeling te volgen, gaat uit van een apotheker. Luc Baert, bekend omwille van zijn betrokkenheid bij Recip-e, maar ook als ontwerper van mobiele toepassingen, zoals MediBase of OnePharma.

PillPlan geeft een centrale rol aan de apotheker, die met zijn patiënt de app activeert om de therapietrouw van de patiënt te verbeteren. Vanuit de apotheek wordt automatisch het medicatieschema doorgestuurd naar de app van de patiënt. Zo hoeft de patiënt niets zelfs in te brengen en beschikt hij steeds over het correcte medicatieschema. De patiënt ontvangt een signaal wanneer het tijd is om een pil te nemen of wanneer de doos bijna leeg is, maar verschaft vooral toegang tot een scala aan informatie voor het begrijpen van het juiste gebruik van medicijnen. De app zal ook een farmaceutisch dossier creëren met daarin de medicijnen genomen door de patiënt. Het slechte navolgen van behandeling veroorzaakt elk jaar 194.000 sterfgevallen in Europa en een bijhorende kost van 1,2 miljard Euro (gegevens PGEU).

 1. Yagram Health om de zwangerschap op te volgen

Yagram Health is geen nieuwkomer in de wereld van de mobiele gezondheid. Aan het hoofd de dynamische Malgosia Ratajska, die haar ervaring en angsten toen ze zwanger was wil delen. Gericht op alle toekomstige moeders, moet deze applicatie de moeder kunnen geruststellen door haar vanaf de start van de zwangerschap op te volgen. De app moet alle vragen beantwoorden die de zwangere vrouw zich stelt. De applicatie biedt ook een chat met een vroedvrouw. Indien nodig kan deze laatste gevalideerde medische gegevens opsturen en een gezamenlijk zorgplan ontwikkelen, in samenwerking met het ziekenhuis of een zorg­professional. Er zijn 125.000 geboortes per jaar in België. Een proefproject met deze app zal worden gestart in samenwerking met het Brugmann Ziekenhuis.

Andere mobiele applicatie-projecten die werden gepresenteerd tijdens deze eerste “mHealth Hackathon” in Brussel: Fiore ging in op het probleem van de menopauze, HelpMate stelde een ondersteunend netwerk voor, iets in de trant van “be my eyes” , MediMate waarschuwt de patiënt inname van het geneesmiddel, MediZen begeleidt de anesthesist, MyHealthbox verzamelt de medische gegevens van de patiënt, en ten slotte een applicatie waarmee de patiënt kan ingrijpen in zijn GMD.

App moet communicatie tussen verpleegkundigen en anderstaligen vergemakkelijken

Kind en Gezin ontwikkelt samen met de universiteit Gent (UGent) een meertalige en multimodale app die de communicatie tussen verpleegkundigen en anderstaligen moet vergemakkelijken. Dat staat te lezen op Weliswaar.be, de Vlaamse overheidssite rond welzijn en gezondheid.

De communicatie tussen verpleegkundigen en anderstalige ouders of patiënten is niet altijd evident. Soms gebeurt de communicatie met handen en voeten of via visuele hulpmiddelen en soms wordt er een tolk ingeschakeld.

Maar Ellen Van Praet, professor van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent, is volop bezig met de ontwikkeling van een app die kan helpen in dat soort situaties. Bedoeling is dat de app meer is dan een vertaaltool, maar dat via de app ook emoties kunnen gecommuniceerd worden en dat er via een webcam indien nodig toch een tolk kan opge­roepen worden.

De eerste versie van de app focust op het thema zindelijkheid. Op Weliswaar.be legt Van Praet uit waarom: “De pilootgroep koos dit thema omdat het ook emoties oproept. Ouders hebben er vaak conflicten over als het kind niet zindelijk wordt. Soms voelen ouders angst of woede en zijn er frustraties. Het is moeilijk om met anderstaligen over emoties te communiceren. Daar probeert de app een antwoord op te bieden.” Voor ongeletterden is er van elk onderdeel van de app ook een gesproken variant.

De app wordt uitgetest op een groep Spaanstalige Erasmusstudenten.Op basis van die testen passen we de app aan”, aldus Van Praet. Bedoeling is de app later uit te breiden met voeding, vaccinatie, opvoeding en andere onderwerpen die te maken hebben met jonge kinderen.

 

Van Praet: Misschien kan in de toekomst een gelijkaardig concept gebruikt worden in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken om te communiceren met anderstalige patiënten? Dat verschillende brugfuncties voor communicatie met anderstaligen worden samengebracht in één applicatie en dat er tegelijk gemikt wordt op ongeletterden, is volgens mij een primeur in Vlaanderen.”

WondzorgApp

wondzorgapp

Waarom de app?

Door verschillende oorzaken kan de genezing van een wond vertraging oplopen. Normale wondheling is een complex proces, dat beïnvloed wordt door veel factoren. Bij een complexe wond kan het normale helingsproces verstoord zijn. Professionele behandeling is dan nodig. De samenwerking tussen de zorgverlener en hoofdbehandelaar is hierbij belangrijk om het helingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voor wie is de app?

Zorgverlener

Een zorgverlener krijgt via de Wond Zorg App inzicht in het uitvoeringsverzoek, berichten en voorgaande behandelingen. De wond behandeling wordt vastgelegd middels een foto op schaal, vochtigheid, kleur en pijn staffel. Dit wordt direct online opgeslagen en daarmee inzichtelijk gemaakt voor de hoofdbehandelaar.

Hoofdbehandelaar

De hoofdbehandelaar kan via de Wond Zorg App of via de website inzicht krijgen in de voortgang van het uitvoeringsverzoek. Per complexe wond is een visueel overzicht waarbij een hoofdbehandelaar kan inzoomen op individuele behandelingen. Om de wond behandeling te sturen kan een hoofdbehandelaar een bericht achterlaten en/of het uitvoeringsverzoek aanpassen. Hierdoor neemt het aantal fysieke contactmomenten enorm af.

Voordeel:

Lijkt mij interessant voor de Vlaamse markt, mits wat aanpassingen.

Medicatie controle app

Medicatie app

Het verkeerd toedienen van medicijnen brengt risico’s met zich mee. Het risico op blijvend letsel bij verkeerde dosering of toediening verschilt, afhankelijk van het medicijn. Bij morfine en cytostatica is het risico hoog. Ook is de ene toedienwijze risicovoller dan een andere. Daarom is dubbele controle vereist.

Extramuraal is het uit kostenoogpunt ingewikkeld om de medicatie dubbel te controleren. Om de kosten beheersbaar te houden en de dubbele controle juist uit te voeren is de Medicatie Controle App ontwikkeld. Deze vorm van zorgverlening is het ultieme bewijs van substitutie (=fysieke zorg vervangen door zorg over een afstand).

Voor wie is de app?

De Medicatie Controle App is ontwikkeld voor Zorgverleners. Hierbij kunnen we 3 gebruikersgroepen onderscheiden:

Zorgverleners die de medicatie toedienen

Een zorgverlener op locatie bij de cliënt kan via mobiele hardware de medicatie controle overleggen met een bevoegde en bekwame collega.

Zorgverleners die de controle uitvoeren

Deze bevoegde en bekwame zorgverlener kan een directe collega zijn maar ook een externe zorgcentralist. Zij kunnen op mobiele hardware of via een PC adviseren en toestemming geven om de risicovolle medicatie toe te dienen.

Kwaliteitsfunctionaris

De kwaliteitsfunctionaris kan via een vaste PC de statistieken van de medicatie controles van de totale instelling of een bepaalde regio opvragen. Daarnaast kan ook ingezoomd worden op een individuele medicatie toediening waar alle benodigde informatie bij elkaar staat.

Nadeel:

Is voor de Nederlandse markt en ik zie dit niet direct haalbaar binnen Vlaanderen.

MIESS agenda app

Mantelzorgondersteuning

De ‘MiessAgenda’ is een gratis app die de agenda van de zorgbehoevende centraal stelt. Een besloten groep, zoals familie, buren, vrienden en de verzorgde zelf heeft toegang tot de agenda. De deelnemers kunnen afspraken en mededelingen in de agenda zetten. Met iconen kan de verzorgde aangeven wat hij of zij wil. De app biedt alle betrokken overzicht over de situatie.

Miess staat voor Met iemand Samen. Want samen met iemand kunnen kwetsbare ouderen langer thuis blijven wonen en samen kun je als mantelzorger de zorg voor je ouders veel beter aan.’

Voordeel :

In het Nederlands en gratis

Geneesmiddelenrepertorium BCFI

BCFI

Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium wordt uitgegeven door het “Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie” (BCFI). Het BCFI is een vzw erkend en gesubsidieerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het doel van het BCFI is informatie over geneesmiddelen op de Belgische markt te verstrekken aan gezondheidswerkers. Deze softwareapplicatie, die zoals de website www.bcfi.be het Repertorium ontsluit, is bedoeld voor artsen, apothekers en tandartsen, evenals studenten van deze disciplines.

De bedoeling van dit Repertorium is het rationele gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Rationeel gebruik betekent dat enkel geneesmiddelen worden aangewend waarvoor gevalideerde studies bestaan, dat men deze geneesmiddelen adequaat gebruikt (qua indicaties, contra-indicaties, posologie, interacties…) en dat men rekening houdt met de kostprijs. In dit verband dient de notie van “op evidentie gebaseerde farmacotherapie“ te worden vermeld: het is belangrijk te weten wat de evidentie omtrent de risico-batenverhouding van een geneesmiddel is.

Voordeel

-Up to date geneesmiddeleninformatie over de in België beschikbare geneesmiddelen. Een must have voor de zorgprofessional.

-Er is een maandelijkse update.

Fit in je Hoofd

Fitinjehoofd

 • Vind je het belangrijk om goed in je vel te zitten?
 • Neem je graag tijd voor jezelf?
 • Ben je graag veerkrachtig, ook op moeilijke momenten?

Dan is Fit in je Hoofd iets voor jou!

Met deze website leer je controle over je eigen leven te hebben. Je leert jezelf te waarderen. Je kan het hoofd bieden aan stress en tegenslag. Je leert positief in het leven te staan.

En dat voelt goed! Via 10 tips kan je zélf aan de slag met je eigen veerkracht.

Deze website is bedoeld voor mensen ouder dan 16 jaar. Ben je jonger? Neem dan een kijkje op www.noknok.be. Fit in je Hoofd is een campagne van de Vlaamse overheid.

De website bestaat uit 4 grote delen:

10 stappen

Hier vind je info en tips om stevig in het leven te staan. De 10 stappen helpen je geestelijk gezond te voelen. Een goede geestelijke gezondheid stelt je in staat om je kansen te benutten. Je gaat goed om met wat er op je pad komt. Meer nog, je groeit.

Elke stap geeft niet alleen info over wát je kan doen maar ook hoe je er in het dagdagelijkse leven mee om kan. Bovendien vind je leuke foto’s, filmpjes, verhalen en opdrachten. Je kan de 10 stappen in willekeurige volgorde doorlopen. Kies een stap die je leuk vindt en ga ermee aan de slag.

Naar de 10 stappen

Mijn veerkracht

Hoe veerkrachtig ben jij? Kan jij om met stress? Vul de test in en ontdek het.

Creëer online je eigen persoonlijke ‘werkruimte’! Je kan er aan de slag gaan met de vele tips, info en opdrachten. Volg je vooruitgang op en versterk je veerkracht. Geef jouw feel good gevoel een extra zetje.

Bovendien is het een uniek concept in ons land: wij bieden je (helemaal gratis!) advies op maat gedurende het hele proces. Zo kan je makkelijk de 10 stappen in je eigen leven inbouwen.

Maak je eigen collectie aan van je favoriete filmpjes en citaten, creëer een persoonlijke dagboek en beleef plezier aan het ontdekken van … jezelf!

Er is ook een bijhorende mobiele app. Aan de hand van leuke tips kan jij nu altijd en overal ‘Fit in je Hoofd’ zijn!

Net iets anders

Hier geven we je een overzicht van andere bestaande websites die misschien beter bij jou passen:

 • Ben je ouder dan 60 en ga je liever in groep aan de slag? Neem dan een kijkje bij Zilverwijzer.
 • Ben je tussen 12 en 16 jaar en op zoek naar informatie over omgaan met een dip en je goed in je vel voelen? Ga naar NokNok.
 • Lees je niet graag veel informatie op een website en heb je problemen (geld, sociaal, werk, huisvesting, …). Dan kan je in groep aan de slag met de Goed-Gevoel-Stoel.

Hulp nodig?

Toch nood aan een extra steuntje in de rug? Hier vind je info over de meest voorkomende psychische problemen en waar je terecht kan met vragen of voor hulp.

Voordeel :

Mooi initiatief met combinatie van website en app

Cloudina

Kwaliteit van leven door meer autonomie en sociale inclusie

Cloudina is een verzameling van applicaties, aangestuurd via een beheerwebsite.

Mensen met een verminderde zelfstandigheid worden door Cloudina ondersteund in hun dagelijkse leven.

Cloudina wordt op maat ingesteld samen met een mantelzorger of professionele coach

Momenteel bestaat Cloudina uit 4 applicaties, ontstaan uit de vragen vanuit het werkveld:

1.Kalender

2.BlueAssist

3.Telefoon

4.Fotoalbum

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe applicaties, deze zullen binnenkort gepubliceerd worden.

Alle applicaties worden aangestuurd via een website. Het is aan de coach om deze website samen met de gebruiker in te vullen.

Nadeel :

Niet alles is gratis maar als je natuurlijk wil dat dergelijke diensten blijven draaien dan is een minimuminvestering nodig

iTriage

iTriage

Gemaakt door twee Urgentieartsen.

iTriage geeft u snel toegang tot een enorme gezondheidszorg en medische databank. De medische inhoud wordt beoordeeld door de Harvard Medical School.

Kenmerken:

-U kunt zoeken op gezondheid gerelateerde klachten, leren over mogelijke oorzaken, behandeling

-Duizenden medische klachten, ziekten, procedures, medicijnen en drugs

-Duidelijke, beknopte en nuttige informatie over gezondheidszorg

Nadeel :

Ziekenhuizen en andere dienstverlening is Amerikaans

Personal Health Record (PHR) opgeslagen met Microsoft HealthVault

HemaGo

HemaGo

Beheer van informatie over behandelingen , bloedingen , … bij hemofilie patiënten.

Registreert wanneer en hoeveel factor of ondersteunende medicatie werd gebruikt en de reden voor elke infusie.

Bijhouden van locatie , duur, frequentie en de status van bloedingen

Log levenservaringen, zoals pijn en gezondheid scores of hoe een stollingsstoornis invloed heeft op het werk , school , of andere activiteiten.

Werd ontwikkeld door Novo Nordisk, samen met patiënten.

Zij beweren de data niet te gebruiken, enkel conform de HIPAA wetgeving (USA)

HabitRPG

HabitRPG

Rollenspel waarbij je beloond wordt voor uw goede ‘gewoontes’.

Je kan zelf instellen wat je wil meten. Bvb wekelijks een hoeveelheid fruit eten.  Of meer bewegen.

Je ontvangt vituele beloningen. Je kan zelf je avatar kiezen om in te zetten.

Voordeel:

Voor kinderen maar ook voor volwassenen leuk.

Nadeel:

Bijkomende spelmogelijkheden moeten betaald worden.

Glucagon

Glucagon

Handige app voor diabetes patiënten om Glucagon beheer up to date te houden.

Vaak vergeet men dat Glucagon vervallen is waardoor onbruikbaar in case of emergency.

Voordeel:

Duidelijke en gebruiksvriendelijke app voor diabetespatiënten.

Nadeel:

Gesponsorde app. Hoeft niet nadelig te zijn vermits er niet direct 10 producenten zijn van Glucagon.

GI Buddy

GI buddy

Gezondheidsapp voor mensen met IBD.

Begleiding bij de therapie, opsporen van bepaalde voeding die invloed heeft op bepaalde symptomen. Invloed op het dagelijkse leven proberen in kaart te brengen.

Voordeel :

Werd ontwikkeld door de Amerikaanse patiëntenorganisatie ‘ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa’.

Nadeel:

Amerikaans

FRAX

Frax

Een door de World Health Organization (WHO) ontwikkelde tool om bij mensen met osteoporose de ‘bot’ fragiliteit, in functie van mogelijke risico op fracturen, te berekenen.

Zie hiervoor ook de website waar een Belgische vragenlijst beschikbaar is : https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=18

Voordeel

Wetenschappelijk instrument dat een ‘voorspelling’ geeft mbt fracturen (10 jaars probabiliteit) tgv osteoporose.

Exsmokers iCoach

Exsmoker coach

Zelfhulpprogramma om te helpen bij het stoppen met roken

Men werkt met een 5 fasen stopmodel. Naast talrijke tips worden ook interactieve hulpmiddelen aangeboden. Men krijgt een maandelijks rapport met een overzicht van de vooruitgang.

Voordeel:

Voor ‘smartphone’ gebruikers die willen stoppen met roken de moeite van het proberen waard.

Nadeel:

Enkel een ‘eCoach’ om te stoppen met roken lijkt te gemakkelijk. Nog geen onderzoek over de slaagcijfers door gebruik van deze eCoach app.

Diabetes UK Tracker

Diabetes UK tracker

Bijhouden van bloedglucose, bloed-vetten en bloeddruk, calorieën, koolhydraten, HbA1c, insuline, ketonen en gewicht.

Voordeel:

Er zijn al heel wat diabetes trackers op de markt. Waarom deze ?  Via deze app kan je tevens bijhouden hoe je je voelt en of dit bepaalde effecten heeft op uw bloedspiegel.

Het helpt je ook bepaalde patronen herkennen en je kan ze als reminder opslaan om tijdens de consultatie bij de arts ter sprake te brengen.

 

Cognitive Diary CBT Self-Help

Cognitive Diary

Gebaseerd op de principes van Cognitieve Gedrags Therapie probeert men de gebruiker beter te leren omgaan met gevoelens van angst, depressie, agressie, conflicten in relaties, stress….

Nadeel :

Geen link met andere apps zoals bvb ‘beating the blues’ of andere therapievormen die gebruikt kunnen worden in het kader van de geestelijke gezondheidszorg.

Child Feeding Guide

Child Feeding

Deze app is ontworpen voor ouders en verzorgers die willen begrijpen waarom hun kind soms bepaalde zaken niet lust en/of bepaalde ‘grillen’ vertoont. Geeft tips over wat ze kunnen doen om de maaltijden voor het kind te verbeteren.

Voordeel:

-Het bevat informatie over valkuilen over voeding bij kinderen en probeert eenvoudig uit te leggen waarom een bepaald gedrag vertoond wordt en wat te er kan aan doen.

-Het gaat ook over een stukje opvoeding van ouders (zoals zorgen voor toenemende variëteit in smaak, fruit & groenten), maar ook hoe wordt gegeten (minder dwang zodat kinderen mogen leren om hun eigen inname te reguleren, iets wat belangrijk is in de strijd tegen obesitas).

Nadeel :

Geen informatie over voedingswaarden, hoeveel de dagelijkse calorieinname van een kind op een bepaalde leeftijd is.

Chemo Brain Doc Notes Free

Chemo Brain

Helpt de mensen om belangrijke vragen voor hun arts bij te houden zowel als tekst of ‘gesproken’. Ook belangrijke informatie die zij ontvangen tijdens de consultatie bij de arts kan gemakkelijk bijgehouden worden.

Deze app werd door een patiënte Jenny Ahlstrom, multiple-myeloma patiënt, en stichtster van mPatient Myeloma Radio. Dit is een live Internet radio die wekelijks interviews met specialisten en onderzoekers (actief in het domein van Multipele Myeloma) op het net brengt.

Deze app ontwikkelde zij omdat ze tijdens haar behandeling enorm last had van een ‘chemo brain’.

Voordeel

Door een patiënt voor patiënten gemaakt en kent dus goed het probleem

Nadeel

Amerikaans qua taalgebruik

CBT Keeper

CBT

Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie om de gebruiker te leren omgaan met angst en depressie bij de gebruiker Doel is om de negatieve gedachten door de patiënt te laten onder controle krijgen.

Voordeel :

Gratis als je er de reclame bij neemt.

Nadeel :

Amerikaans en toepasbaar in Vlaanderen?

BrainyApp

Brainy app

Toolkit om door middel van ingrijpen in de leefwijze ook te werken aan preventie/ risico verminderen op ontwikkelen van dementie. Achterliggende gedachte van deze door de Australische Alzheimer liga ontwikkelde app is : What good is for the heart is good for the brain.

Voordeel

Mensen actief houden en zo voorkomen dat bepaalde ziekten zich ontwikkelen.

Zie ook de website : http://www.yourbrainmatters.org.au/a-little-help/brainyapp

 

Bladder Pal

bladder pall

Opvolging van vochtbalans voor zowel mannen als vrouwen.

“The ‘Bladder Pal’ app, werd ontwikkeld door Ronald Yapp, MD, Concord Hospital, Dartmouth Medical School, en met veel enthousiasme ontvangen door de American Urological society. Ook door de Interstitial Cystitis Association (ICA), USA enthousiast onthaald.

Voordeel

Wetenschappelijk ontwikkeld met doel mensen met ‘urinaire problemen’ te helpen.

Nadeel

Amerikaans

Back to Action

ankyl. spond.

Oefeningen voor mensen met de ziekte van Bechterew of spondylitis ankylopoetica

Werd ontwikkeld door NASS (National Ankylosing Spondylitis Society) met de bedoeling om eenvoudige en duidelijke oefeningen uit te werken aan de hand van video’s en audio clips.

Voordeel:

Van patiënten voor patiënten en bovendien gratis

Interessante website : http://nass.co.uk/exercise/exercise-for-your-as/back-to-action/

Asthma Coach

Astma Coach

De app is ontwikkeld in overleg met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en astma-patiënten, zodat gebruikers een eigen elektronisch dossier kunnen bijhouden. Astma Coach maakt het zeer eenvoudig voor de patiënten of hun ouders om een dagboek van Peak Flow metingen, symptomen, medicatie gebruik, aanvallen en check-ups bij te houden. Het bevat ook een aanpasbare actieplan dat moet worden ontwikkeld met de zorgverlener. Er is een functie om deze informatie in de vorm van een verslag aan de zorgverlener te sturen. Deze mobiele astma-management tool is ontwikkeld voor patiënten om hen te helpen een betere controle van hun aandoening te bereiken en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Voordeel:

Zelfmanagement bevorderend en communicatie met professionele zorgverleners optimaliseren

QuitSTART

quickstart

Stoppen met roken app die stemmingen en hunkeren naar… een sigaret laat registreren. QuitSTART is een product van Smokefree Teen (SFT) -een stoppen met roken bron voor kinderen en jongeren die door de Tobacco Control Research Branch van het National Cancer Institute werd opgericht.

Men maakt gebruikt van spelletjes en triggers om uw ‘stoppen met roken’ proces te stimuleren.

Voordeel :

Volledig gratis en sponsor vrij.

Ontwikkeld samen met ex-rokers

Nadeel :

Is een Amerikaans product gericht op de Amerikaanse jongeren.

Vlieg App

Vlieg App

De Vlieg App van het wetenschappelijke vliegangstinstituut Stichting VALK.

Moet je vliegen en zie je er tegen op? Deze Vlieg App helpt je er doorheen.

De App coacht je door alle moeilijke momenten. Voorafgaand aan de reis, direct voor je vlucht, op de luchthaven of in het vliegtuig; je vliegcoach support je. Met feiten over angst en luchtvaart (zodat je gedachten niet met je op de loop gaan), met oefeningen (zodat je stressniveau daalt), met tips en met een speciale knop voor paniekbeheersing.

De App is gebaseerd op wetenschappelijke behandelmethoden in samenwerking met de Universiteit, die bij behandeling leiden tot een slagingspercentage van 98%.

Tijdens de vlucht kun je de App gebruiken in de vliegtuigmodus. Is de app eenmaal gedownload, dan heb je geen internetverbinding meer nodig.

Het hoofdmenu bestaat uit:

-Vliegen

Kies uit informatie en tips ter voorbereiding van je vlucht, over alles wat er gebeurt tijdens de start, tijdens de vlucht, tijdens turbulentie en bij de landing.

-Weten

Met feiten over vliegen (een minicursus luchtvaart), belangrijke statistieken, informatie over wat angst met je doet en tips voor tijdens de vliegreis.

-Oefeningen

Hulp om te voorkomen dat je ademhaling met je op de loop gaat en met ontspanningsoefeningen in tekst en audio.

-Vluchten

Zelf bij kunnen houden hoe je vlucht verlopen is.

Paniek

Bij moeilijke momenten als de angst opkomt, kan de paniekknop je helpen. Je hoort hierbij een therapeut die je vertelt hoe je je spanningsniveau kunt verlagen.

Info

Stichting VALK is een samenwerkingsverband van de KLM, de Universiteit Leiden, Transavia.com, Arke, Martinair en Amsterdam Airport Schiphol (de letters VALK staan voor VliegAngstbestrijding Leidse universiteit KLM). Het instituut is in 1989 opgericht en behandelt op basis van jarenlang wetenschappelijk onderzoek mensen met vliegangst en aanverwante klachten. Samen met de vakgroep Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Leiden, doet Stichting VALK onderzoek naar vliegangstbehandelmethoden. Ook doet Stichting VALK internationaal onderzoek, samen met andere Universiteiten. U weet zich verzekerd van wetenschappelijk verantwoorde en geëvalueerde behandelingen.

Enige nadeel : betalend (3,99 euro), maar als je zo van je vliegangst af kan komen dan is dit een prikje in vergelijking met de kostprijs van sommige vliegtuigtickets.

Toilet Finder

Toilet finder

Zou ‘s werelds grootste directory van (openbare) toiletten zijn, met meer dan 60.000 locaties en in kaart gebracht door de gebruikers door middel van crowdsourcing.

Voordeel :

-Voor sommige mensen niet onbelangrijk om te weten waar een publiek toilet te vinden is.

-Van en door gebruikers gemaakt.

Nadeel :

-Staat en valt met de input van de gebruikers. Zelf nog niet uitgeprobeerd maar het zal je maar overkomen dat je op een locatie komt waar het toilet niet meer bereikbaar/beschikbaar is.

Psoriasis 360

Psoriasis 360

Bevat een trio van faciliteiten voor psoriasis patiënten (en hun verzorgers): een calculator om de ernst van de aandoening te beoordelen; een vragenlijst over de gevolgen van de aandoening; en een newsfeed op dermatologie onderwerpen.

Aanbevolen door the European Federation of Psoriasis Associations (EUROPSO), Germany

Voordeel :

-Koppeling aan een website met interessante informatie https://www.psoriasis360.com/

-Gratis

Nadeel :

-sponsoring van Janssen maar informatie op de website blijft neutraal zonder reclame.

mySugr Diabetes Logboek

Diabetes logboek

FUNCTIES/MODULES:

 • Ontworpen voor type 1 & type 2 diabetes
 • Vlot en makkelijk loggen (maaltijden, medicatie, BG’s en meer)
 • Gepersonaliseerd logscherm (toevoegen, verwijderen en herschikken)
 • Schatting HbA1c – zodat je niet voor verrassingen komt te staan
 • CGM data integratie CSV import (enkel beschikbaar in Duits- en Engelstalige landen)
 • Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse analyses (en meer)
 • Spannende uitdagingen voor persoonlijke doelstellingen in je therapie
 • Motiverende feedback
 • Veilige data backup
 • Functies om gegevens te delen via social media
 • Geregistreerd (klasse 1) medisch apparaat

Voordeel :

-Degelijke uitgebouwd en met verschillende functies. Ondersteund door website.

-Door de Duitse Diabetesvereniging verkozen tot beste app voor Diabetici.

Nadeel :

-Basisversie is gratis maar voor alle bijkomende functies moet er betaald worden.

MediSafe Meds and Pill Reminder

Pill Reminder

Medicatie reminder.

Voordeel:

Eenvoudig te installeren en toegevoegd als één van de vele medicatie reminder die momenteel op de markt beschikbaar zij.

Je hoeft voor de Vlaamse markt niet nog eens een ‘medicatie reminder’ te ontwikkelen, tenzij je er natuurlijk nog andere ‘functionaliteiten’ aan wil toevoegen.

HelpDiabetes

helpdiabetes

HelpDiabetes is een koolhydraatteller met nederlandstalige voedingstabel

HelpDiabetes is een koolhydraatteller MET nederlandstalige voedingstabel, die je helpt je bloedglucose niveau ontrack te houden. Geef de hoeveelheden van je maaltijd in en de applicatie berekent de totale hoeveelheid koolhydraten, vet, eiwitten en kilocalorieën. Het is ook mogelijk een berekening (benadering) te doen van de nodige hoeveelheid insuline, op basis van jouw persoonlijke koolhydraat-insulineratios.

Voedingsmiddelenlijsten zijn beschikbaar in de volgende talen:

-Nederlands : 960 elementen

-Engels USDA : 7907 elementen

-Engels Noorwegen : 1187 elementen

-Engels Denemarken : 1018 elementen

-Noors : 1185 elementen

-Deens : 1031 elementen

-Spaans : 370 elementen

-Frans : 958 elementen

-Tsjechish : 239 elementen

-Roemeens : 293 elementen

 

Extra functies:

-Logboekfunctie voor bloedglucose

-Logboekfunctie voor insuline en/of andere medicatie

-Logboekfunctie voor sport of andere activiteiten

-Doorzoek de historiek

-Hergebruik maaltijd data uit historiek of templates

-Pas voedingsmiddelen aan of voeg lokale produkten toe

-Werkt met US (mg/dl) and internationale eenheden (mmol/l)

 

 

GlutenVrij

Glutenvrij

Snel en makkelijk kijken of een product glutenvrij is?

Automatisch zoeken in de Livaad database door het scannen van de barcode.

De gegevens van Livaad zijn nooit ouder dan 1 jaar, ruim 75% is zelfs niet ouder dan 6 maanden. De Livaad databank wordt door vrijwilligers samengesteld.

Voordeel

Van en voor patiënten gemaakt

Nadeel

Veel producten wisselen regelmatig van samenstelling en kunnen dus glutenbevattend worden.

Blijf daarom altijd alert en lees altijd de samenstelling op de verpakking.

Voor meer informatie: http://http://www.livaad.nl/

Eppy

Eppy

‘Eppy’ is ontwikkeld om mensen meer grip te laten krijgen op hun epilepsie. Zo kunnen gebruikers altijd en overal aanvallen bijhouden en vastleggen wanneer ze aanvallen hebben en welke zaken daar mogelijk een rol bij spelen, zoals vermoeidheid, stress, etc. Het is mogelijk een medicatieschema in te voeren en herinneringen te ontvangen wanneer medicijnen moeten worden genomen. Bovendien kan aan een zorgverlener toestemming worden geven om deze gegevens in te zien, zodat samen het ziekteverloop bekeken kan worden.

Eppy kent ook een alarmfunctie, voor degene die een aanval aan kan voelen komen. De alarmfunctie legt omstaanders en hulpverleners uit wat er met de persoon aan de hand is, en wat ze vooral wel en vooral niet moeten doen. Omstaanders kunnen makkelijk contact opnemen met contactpersonen die de gebruiker heeft ingesteld.

Verder kan een gebruiker van Eppy een partner, ouders, of andere contactpersonen toestemming geven om hem op een bepaald moment tijdelijk te volgen. Als hij bijvoorbeeld alleen een wandeling of fietstocht gaat maken, kan hij de volg-mij-functie aanzetten. Dat biedt een gevoel van zekerheid, zodat mensen met epilepsie zonder zorgen zelfstandig op pad kunnen gaan.

Eppy is ontwikkeld door het Nationaal Epilepsie Fonds in samenwerking met epilepsiecentrum Kempenhaeghe en GlaxoSmithKline.

Calorie Teller

Calorie counter Fat secret

CalorieTeller is dé applicatie waarmee u eenvoudig informatie en voedingswaarden vind m.b.t. de voedingsmiddelen die u dagelijks eet. Daarnaast blijft u op de hoogte van uw eigen maaltijd-, activiteiten- en gewichtspatroon.

CalorieTeller is makkelijk in het gebruik en beschikt over alle middelen om u te helpen bij:

– Snelle zoekopdrachten om het aantal calorieën en voedingswaarden van uw favoriete voedingsmiddelen, merken en restaurants te vinden.

– Barcodes scannen en handmatig barcodes invoeren.

– Het opzetten van een voedingslogboek om uw eetpatroon te plannen en bij te houden.

– Het opzetten van een activiteiten logboek om uw persoonlijk beweegpatroon bij te houden.

– Uw dieetkalender om te zien hoeveel calorieën u geconsumeerd en verbrand hebt.

– Uw persoonlijke weegschaal.

– Het documenteren van uw vooruitgang met uw eigen dagboek.

Daarnaast kunt u uw account online synchroniseren zodat u overal en altijd toegang hebt tot uw gegevens.

BIG Launcher

Big Launcher

Vereenvoudigde schermweergave voor ouderen, en voor mensen met een visuele beperking (en zelfs voor iedereen die houdt niet van talrijke telefoonpictogrammen).

Aanbevolen door AGE Platform Europe (AGE) en het Europees Forum Disability (EDF) als onderdeel van de 2011 de Vodafone Foundation ‘Smart Toegankelijkheid’ concurrentie aanbevolen door AGE Platform Europe (AGE) en het Europees Forum Disability (EDF) als onderdeel van de 2011 Vodafone Foundation

Voordeel:

Handige tool waarmee je grootletterweergave kan activeren of deactiveren.

Nadeel:

Recente update met ‘stem’ weergave zorgt op mijn android toestel voor vervelende stem die het nummer herhaalt terwijl je al in gesprek bent.

Z’APP

Z'App

Z’app staat voor ZorgApp. Deze app voor tablet en computer helpt senioren, mensen in een thuiszorgsituatie en mantelzorgers in hun dagelijkse leven.

Je kunt beeldbellen met bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen.

Berichtjes sturen kan ook makkelijk.

Zorgbehoevende mensen en mantelzorgers beheren samen een agenda.

Een vraag rond zorg? Via beeldbellen kun je contact opnemen met CM.

Weetjes over tegemoetkomingen, gezondheid en zorg lees je in de nieuwsrubriek.

Op die manier helpt de Z’app senioren of mensen in een thuiszorgsituatie sociale contacten te onderhouden en het isolement te doorbreken. Aan mantelzorgers biedt ze de mogelijkheid om de zorgsituatie van dichtbij te volgen, ook als ze niet in de buurt zijn.

Voordeel :

-prachtig communicatieplatform voor mantelzorgers (die tevens lid zijn van CM) om het isolement te doorbreken maar ook om aan agendabeheer te doen of contact te nemen met CM bij bepaalde zorgvragen.

Nadeel :

-Nog niet beschikbaar voor smartphone. Gezien de doelgroep ook wel te begrijpen.

Skoebidoe

Skoebidoe

Elke week krijg je info over de ontwikkeling van het kindje in je buik. Je komt te weten hoe groot het op dat moment is en hoeveel het ongeveer weegt.

Maar dat is niet alles. Via de app krijg je op het juiste moment:

info over CM-diensten en -voordelen die van pas komen voor jou en je gezin zoals het CM-babygeschenk, gratis ontlenen van babymateriaal en babymassage;

info over geldzaken en administratie: via de app ontvang je tijdig een reminder, bijvoorbeeld als je het kraam- en kindergeld moet aanvragen of als je je werkgever moet verwittigen;

leuke Skoebidoe-promoties: bij onze partners krijg je als Skoebidoe-lid regelmatig mooie kortingen, onder meer op babymateriaal en speelgoed.

Nieuw

Met de notitiefunctie kun je per week aantekeningen maken van zaken die je later wil vertellen aan je kindje. En je kunt ook foto’s opladen. Zo wordt de app een echt zwangerschapsdagboek!

Bovendien kun je statistieken bijhouden van je gewicht tijdens de zwangerschap.

Voordeel :

-Leuke app voor jonge ouders om alles op te volgen van tijdens de zwangerschap tot na de bevalling en de evolutie van de jonge baby op de voet te volgen.

Nadeel :

-Enkel voor leden CM

Apotheek van wacht

Apotheek van Wacht

Wil u de dichtstbijzijnde apotheek van wacht kennen? Deze gratis applicatie laat u toe ze te vinden waar u zich ook bevindt in België. Deze mobiele applicatie is gebaseerd op uw GPS-lokalisatie en toont u de dichtstbijzijnde apotheken van wacht tussen 9 uur ‘s ochtends en 22 uur. Dankzij haar functie “Wegbeschrijving”, die u overigens makkelijk kan activeren, brengt ze er u zo naartoe. Tussen 22 uur en 9 uur geeft ze u, om veiligheidsredenen, het nummer van het callcenter dat u de gegevens zal meedelen van de dichtstbijzijnde apotheek van wacht.

Voordeel :

-Handig en overzichtelijk en kon niet ontbreken in België.

Nadeel :

-Niet iedereen activeert zijn GPS lokalisatie maar mag geen belemmering vormen.

-Er zitten nog wat bugs in het systeem waardoor google maps niet altijd kunnen gedownload worden

-Volgens sommige gebruikers zitten niet alle apotheken er in.

Skinvision app

Skinvision

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort en vaak goed te behandelen, belangrijk is dat de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt. De Skinvision applicatie is een speciale toepassing voor je smartphone waarmee je verdachte plekjes op je huid kunt laten analyseren.

Huidkanker herkennen

In de app maak je een foto van bijvoorbeeld een moedervlek of andere plekjes op je huid. Mocht de applicatie mogelijk huidkanker detecteren dan wordt dat aan de gebruiker getoond met een rode of oranje melding. Nuttig is dat je deze foto direct met een arts kunt delen, zodat deze er verder naar kan kijken.

Volgens het Eindhovense Catharina Ziekenhuis blijkt uit cijfers van dermatologen en onderzoeker Monique Thissen dat de applicatie in 80 procent van de gevallen huidkanker weet op te sporen. De applicatie is CE-gecertificeerd, het CE-keurmerk is een verplicht keurmerk voor industriële producten op de Europese markt.

De eerste maand kan je gratis alle functies gebruiken in de app, daarna kan je een abonnement nemen voor de analyse-functie. Het nemen van de foto’s, deze opslaan in het persoonlijke fotoalbum en het doorsturen naar de huisarts blijft wel gratis beschikbaar. DroidApp adviseert je in ieder geval altijd langs een huisarts of dermatoloog te gaan, mocht er volgens deze app sprake zijn van huidkanker.

Voordeel

-foto album kan je aanleggen en goede kwaliteit van foto’s om eventueel aan de arts door te sturen. Deze service is gratis

Nadeel:

-Voor wie 100% zekerheid wil moet je altijd nog de dermatoloog consulteren. Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven die onderzoek gedaan heeft naar de app spreekt van 80% correcte herkenning door de app.

-Eerste maand gratis daarna abonnement systeem voor de analyse functies

-werkt niet op alle smartphones. Vooral voor Samsung maar men werkt aan uitbreiding.

PRIK!

Prik Angst

App tegen prikangst bij kinderen

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) heeft een speciale app gemaakt om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op bloedafname in het ziekenhuis. De app is bedacht voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud.

Bloedprikken is niet fijn. Als je in het ziekenhuis onderzocht moet worden omdat je misschien ziek bent, wordt er ook vaak naar je bloed gekeken. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op deze bloedafname. Als je weet hoe je bloed wordt afgenomen en wat je kunt doen om deze bloedafname zo prettig mogelijk te laten verlopen, ben je minder gespannen. En als je minder gespannen bent, is het makkelijker om bloed af te nemen. Voor je het weet is het bloedprikken dan achter de rug.

Deze app kan worden gebruikt om je voor te bereiden op een bloedafname in het ziekenhuis. Niet alleen wordt door het spelen met deze app duidelijk wat er gebeurt bij een bloedafname, ook leer je spelenderwijs hoe je er zelf voor kunt zorgen dat de bloedafname zo prettig mogelijk verloopt. Speel er dus vooraf thuis mee, en je weet precies wat je te wachten staat.

De app is gebaseerd en toegespitst op de werkwijze bloedafname bij kinderen door het Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie in het Wilhelmina kinderziekenhuis van het UMC Utrecht en reflecteert niet noodzakelijkerwijs de werkwijze in andere ziekenhuizen/laboratoria.

Voordelen

Binnen het UMC doet met een gecontroleerde studie en de eerste resultaten (angsreductie) zijn belovend.

Nadeel

Is toegespitst op de procedure binnen het eigen ziekenhuis. Maar toch kunnen andere ziekenhuizen hieruit leren.

Caide dementia risk score

CAIDE risk

De cardiovasculaire risicofactoren, Aging, en Incidentie van dementie (Caide) risicoscore is een instrument om het risico op het ontwikkelen van dementie te berekenen.

Het is uiteraard geen ‘voorspeller’ van dementie of de ziekte van Alzheimer en is eerder bedoelt om mensen aan te sporen om aan iets te doen aan hun levensstijl.  Want daarvan is wel geweten dat dit een belangrijke invloed heeft op het ontwikkelen van allerlei chronische ziekten en dementie.

Voordeel :

-Leuk om eens te berekenen wat je risico op ontwikkelen van dementie is. Is sensibiliserend voor de problematiek.

-Wetenschappelijk onderbouwd op basis van gegevens over voeding, activiteit en de link met ontstaan van dementie

Nadeel :

-Enkel als iOS te verkrijgen

-sponsoring van een farmaceutisch bedrijf waardoor misschien conflict of interest

Twilight

Twilight

Heb je problemen met inslapen? Zijn uw kinderen hyperactief bij het spelen met de tablet vóór het slapen gaan?

Gebruikt u uw smartphone of tablet in de late avond? Twilight kan een oplossing voor u zijn!

Recent onderzoek suggereert dat blootstelling aan blauw licht voor het slapen gaan je natuurlijke (circadiane) ritme om in slaap te vallen kunnen verstoren.

De oorzaak is de fotoreceptoren in je ogen, genaamd melanopsine. Deze receptor is gevoelig voor een smalle band van blauw licht in de 460-480nm gamma dat Melatonine productie kan onderdrukken – een hormoon dat verantwoordelijk is voor uw gezonde slaap-waak cyclus.

In experimentele wetenschappelijke studies is aangetoond dat een gemiddeld persoon die leest op een tablet of smartphone een paar uur vóór het slapen gaan een vertraging van het inslapen met één uur bewerkstelligd.

The Twilight app maakt uw scherm aan te passen aan de tijd van de dag. Het filtert de flux van blauw licht dat wordt uitgezonden door uw telefoon of tablet na zonsondergang en beschermt uw ogen met een aangenaam en zacht rood filter. De filter intensiteit wordt vlot aangepast aan de zon cyclus op basis van uw lokale zonsopgang en zonsondergang tijden.

Voordeel :

-gemakkelijk te installeren en aan te passen naar eigen wensen.

-Eenmaal ingesteld schakelt twilight automatisch over naar nachtritme

-Goed gedocumenteerde wetenschappelijke studies over het fenomeen ‘blauw licht’ en invloed op slaap

Geluidsmeter

Geluidsmeter

De geluidsmeter meet met behulp van de microfoon van uw telefoon het geluidsvolume in decibel(dB) en toont een referentie.

Voordeel :

Net zoals een lichtmeter onontbeerlijk is zou een geluidsmeter dit ook moeten zijn.

Nadeel :

Niet alle toestellen zijn correct afgestemd. Afhankelijk van het type smartphone zijn de meeste microfoons afgestemd op de menselijke stem (300-3400Hz, 40-60dB). Dus beste even de handleiding van uw smartphone erbij nemen vooraleer te installeren.

Extra services zijn te betalen.

Lux Meter

Lux meter

Lux Meter is een eenvoudige lichtmeter voor het meten van verlichtingssterkten (lux, fc) met behulp van de lichtsensor van het apparaat.

Voordeel :

Een luxmeter is onontbeerlijk in een zorginstelling. Door onderzoek heeft men vastgesteld dat licht een belangrijke invloed heeft op het gedrag en welbevinden.

Nadeel

Wees ervan bewust dat de nauwkeurigheid van de lichtsensor variëren tussen verschillende apparaten en de waarden getoond in deze toepassing zijn indicatief.

Er zijn heel wat lux meter apps op de markt. Sommige zijn betalende en soms fijner afgesteld.

iTriage Health

iTriage

Databank met allerlei aandoeningen(1000 den volgens de ontwikkelaars), waar je kan zoeken op symptomen en kijken welke mogelijk ziektebeeld hiermee overeen komt..

Maar wil ook meer zijn : zoeken van dichtbij gelegen ziekenhuis, meest geschikte arts, spoeddienst, rechtstreeks telefoonnummer naar spoedarts, verpleegkundige.

Eigen EPD bijhouden (binnen het veel besproken Microsoft Health Vault project).

Nadeel

Typisch Amerikaans model

Waarom hier opgenomen?

Kan ideeën geven voor het ontwikkelen van dergelijke app voor het Belgische/Europese grondgebied.

Hemodynamic Monitoring

Hemodynamic monitoring

Hemodynamische monitoring zeer visueel voorgesteld en handig als trainingtool voor zorgprofessionals in opleiding

Het bevat honderden gedetailleerde foto’s, diagrammen, grafieken en andere visuele hulpmiddelen om essentiële cardiopulmonale anatomie en fysiologie te verduidelijken.

Gebaseerd op Amerikaanse Standaarden ‘Critical Care Nursing’.

Visual DX

Visual DX

Gigantische databank met dermatologische beelden (meer dan 1300 klinische cases).

Aanbevolen voor dermatologen en studenten in opleiding.

Voordeel:

-Van en door dermatologen ontwikkeld.

-Gigantische database met beelden.  Daarom hebben wij deze app opgenomen in de lijst (niettegenstaande de kostprijs)

Nadeel:

-Prijzig maar vermoedelijk snel terug verdiend.

The Blood Gas handbook

Blood Gas

Bloedgaswaarden voor u eenvoudig weergegeven in een overzicht.

Zuurbase evenwicht en andere arteriële bloedgaswaarden (zuurstofsaturatie) zijn er gemakkelijk te berekenen.

Voordeel

Handig overzicht voor zorgprofessionals in opleiding.

Nadeel

Altijd voorzichtig zijn met dergelijke apps en je mag het niet zien als vervanging van….

 

Menstrual Calender

Menstrual Calender

– Opvolgen ovulatie, temperatuur, gewicht

– Aanpasbare kalender met pictogrammen

– Cyclus rapport + Gewicht Grafiek + basale lichaamstemperatuur Grafiek

– Smart Voorspelling: gebruik van historische gegevens om de menstruatie en de ovulatie voorspellen

– Wachtwoordbeveiliging

– Zwangerschap Mode

– Backup / Restore gegevens

Voordeel

Voor wie dit wil opvolgen in het kader van algemeen welzijn en ‘internet of me’ of ‘quantified self’ beweging

Help ze niet naar de tuut

Help ze niet naar de tuut

Met deze app kan je een geluidsmeting doen waarna het risico op gehoorschade wordt ingeschat. Gebruik deze app dus op café, op een fuif, in je klas, tijdens kluswerken, … en schat zo in hoe schadelijk het geluid op die plek is voor je oren. Opgelet, met deze app kan je geen professionele meting uitvoeren. Het getoonde geluidsniveau en het ingeschatte risico zijn slechts een indicatie. De app is onderdeel van de campagne ‘helpzenietnaardetuut’ van de Vlaamse overheid die mensen stil doet staan bij het risico op gehoorschade. Bezoek zeker ook de website helpzenietnaardetuut.be voor meer info en tips om gehoorschade te voorkomen.

Voordeel:

Vlaams en bruikbare tool die jongeren op hun smartphone ‘moeten’ hebben (zonder directief te willen zijn ;))

 

 

Breathe2relax

Breathe to relax

Breathe2Relax is een draagbare stress management tool die gedetailleerde informatie geeft over de effecten van stress op het lichaam. Aan de hand van instructies en oefeningen genaamd middenrif breathing leert men u de stress onder controle te krijgen.Breathing oefeningen helpen woede en angst beter onder controle te krijgen.

Voordeel

Door patiënten ontwikkeld

Nadeel

Is hooguit een aanvulling voor mensen die regelmatig paniekaanvallen krijgen en last hebben van hyperventilatie

Nerve Whiz

Nerv Wiz

Ontworpen door een neuromusculaire neuroloog aan de Universiteit van Michigan, Nerve Whiz is een gratis applicatie voor medische professionals die geïnteresseerd zijn in het leren van de complexe anatomie van de zenuwwortels, plexus, en perifere zenuwen. Selecteer welke spieren zwak zijn, of wijzen op gebieden van sensorisch verlies, en de applicatie geeft gedetailleerde informatie, compleet met relevante foto’s en diagrammen.

Kenmerken

 • zenuw en spier Charts. Uitgebreide inventarisatie van de meest klinisch relevante spieren in de bovenste en onderste ledematen kunnen worden gesorteerd op wortel, stam, koord, perifere zenuw, actie, of spier naam.
 • Muscle Localizer. Selecteer spieren als zwak of sterk, en de applicatie biedt een lijst met mogelijke lokalisaties (wortel, plexus, of zenuw), samen met kenmerken over elk.
 • Nerve Diagrams. Kies een lokalisatie en je ziet een schema van die zenuw in het kader van de brachiale of lumbosacrale plexus. Schakelen naar “Muscle View” en het diagram geeft de door u gekozen zenuwen met spieren, en van waar hun innervaties ontstaan.
 • Sensory Localizer. Tik op een foto van een arm of been en Nerve Whiz suggereert lokalisatie met prachtige grafische voorstellingen van de verdelingen van delen van de plexus, en zenuwen.

LET OP: Nerve Whiz is bedoeld om slechts een educatief hulpmiddel zijn. Niet direct voor de klinische praktijk.

Ontworpen door Zach Londen, MD

Afdeling Neurologie, Universiteit van Michigan

Critical Care ACLS guide

Critical Care ACLS

Gids om te gebruiken in advanced life support situaties met lijst van medicatie, hemodynamische monitoring, EKG interpretatie, …

Hieronder een korte lijst van guidelines :.

* ACLS Algoritmes

* ACLS medicatie

* 12-Lead EKG Sectie & Acute MI

* Basis EKG Ritmes

* Laryngeal Mask Airway / RSI

* Basis RX Interpretatie

* Ischemic Stroke Management / Neuro

* Pediatrische CPR

* End-Tidal CO2 / Capnografie / Ventilator Guidelines

* Trauma & Glasgow Coma Schalen

* Medische urgenties

* Brandwonden en regel van 9

* Pulse Oximetrie, IV Drip berekeningen

* Lab waarden

Voordeel :

-Grote database met heel wat informatie die binnen Advanced life support gebruikt kan worden.

-Meerwaarde voor studenten die nog in een ‘leeromgeving’ werken.

-Uitgebreide zoekmogelijkheden.

Nadeel :

-Amerikaanse lijst met medicatie en richtlijnen kunnen soms afwijken van de eigen protocollen.

-Oppassen met de notatie van bepaalde lab waarden.

ICD 10-Nl

ICD 10 Nl

De officiële Nederlandse ICD-10 app helpt u snel de juiste Nederlandse ICD-10 codes te vinden! Of u nu codeur of arts bent of op een andere manier met de ICD-10 te maken heeft; met deze app vindt u snel uw weg binnen de Nederlandse vertaling van de “International Classification of Diseases and Relalated Health problems”!

De ICD-10 NL app biedt u de mogelijkheid om te bladeren door het door de Nederlandse WHO FIC ontwikkelde ICD-10 bestand. Daarnaast vindt u met de zoekfunctie snel de juiste codes. Bovendien kunt u aantekeningen maken en teruglezen bij de codes en voegt u eenvoudig favorieten toe.

Wilt u de juiste code mailen aan uw collega’s? Dat kan! De ICD-10 app maakt het versturen van de juiste code per mail nu wel heel eenvoudig. Uiteraard voegt de app de inclusies, exclusies en subcategorieën automatisch toe aan uw mail.

De ICD-10 app wordt u gratis ter beschikking gesteld door het ICD-10 project. Als u vragen heeft over de app of u heeft verbeter voorstellen voor opvolgende versies, stuur dan een mail aan info@icd-10.nl

AO surgery reference

AO surgery

AO Surgery Reference is een online database over chirurgische ingregen. Van diagnose tot chirurgische ingrepen met nazorg staan er beschreven. Alle eerder door AO gepubliceerde documenten kan je er raadplegen

Je krijgt er toegang tot

-100 den chirurgische procedures

-een literatuurdatabase om de beslissingen te ondersteunen.

Voordeel :

-Er is ook een web based toepassing beschikbaar op www.aosurgery.org.

-Heel veel evidentie binnen handbereik.

MS Diagnosis and Management

MS

De Multiple Sclerosis Diagnosis & Management App bevat informatie over diagnose, classificatie en behandeling van MS.

De inhoud werd ontwikkeld door Borm Bruckmeier Publishing in samenwerking met de Duitse MS liga en is bedoeld voor neruologen, artsen en andere gezondheidswerkers actief binnen de zorg voor patiënten met MS.

Inhoudelijk komen volgende elementen aan bod:

– Typische tekenen en symptomen die zich manifesteren bij MS

– 2010 herziene McDonald Diagnostic Criteria for Multiple Sclerosis

– Differentiaal diagnoses

– Diagnostische elementen over de hersenen en ruggemerg MRI alsook cerebrospinaal vocht analyse.

– Bepaalde typische syndromen

– behandeling en symptoom controle

– Assessment schalen zoals de Kurtzke Functional Systems Scores, Kurtzke Expanded Disability Status Scale, Bladder Control Scale, en 2 depressie screening vragenlijsten

Voordeel:

-Werd ontwikkeld in samenwerking met de locale nationale MS liga.

Nadeel :

-Vertaling naar de Vlaamse ‘evidentie’ is er niet.

IOrtho + tests

Iortho

Bevat 170 orthopedische testen die je kan gebruiken in de klinische praktijk. Men bevelt de app aan voor ‘educatieve’ doeleinden bij kinesietherapeuten..

Wetenschappelijk onderbouwde website met heel wat data en referenties.

Voordeel :

-Gebruiksvriendelijk te bedienen door op de ‘gewrichten’ te klikken of of wervels.

Risico op erfelijke darmkanker

Risico erf darmkanker

Wilt u weten of er bij een patiënt van u of in diens familie een verhoogd risico is op erfelijke darmkanker? Vindt u de richtlijnen hiervoor onoverzichtelijk? Gebruik dan deze snelle en eenvoudige verwijstest van het UMC St Radboud!

Vul de gegevens van uw patiënt en zijn/haar familieleden in, en u krijgt direct te zien of uw patiënt in aanmerking komt voor preventieve controles of erfelijkheidsadvies.

Meer informatie over deze verwijstest en over erfelijke kanker in het algemeen vindt u op www.umcn.nl/verwijzers. Deze verwijstest is gebaseerd op de Nederlandse CBO richtlijn Erfelijke darmkanker, zoals te vinden op www.oncoline.nl, en kan alleen gebruikt worden door zorgverleners, die inloggen met hun BIG-nummer.

Voordeel:

-Interessante tool rond ‘darmkanker’.

-Tip om een Vlaamse versie te maken?

Nadeel

-Nederlandse richtlijn als basis gebruikt.

Hemodynamics

Hemodynamics

Hemodynamics wordt aangekondigd als een referentietool voor artsen en verpleegkundigen. Meer dan 30 hemodynamische parameters komen er aan bod. Voor iedere hemodynamische parameter krijg je een definitie, normal range, indicaties en behandeling.

De hemodynomische parameters die aan bod komen zijn (heb ze in het Engels laten staan):

– Arterial Oxygen Saturation

– Cardiac Index

– Cardiac Output

– Central Venous Oxygen Saturation

– Central Venous Pressure

– Cerebral Perfusion Pressure

– Diastolic Blood Pressure

– Ejection Fraction

– Intra-Abdominal Pressure

– Intracranial Pressure

– Left Ventricular Stroke Work

– Left Ventricular Stroke Work Index

– Mean Arterial Pressure

– Mean Pulmonary Artery Pressure

– Mixed Venous Oxygen Saturation

– Pulmonary Artery Diastolic Pressure

– Pulmonary Artery Systolic Pressure

– Pulmonary Artery Wedge Pressure

– Pulmonary Vascular Resistance

– Pulmonary Vascular Resistance Index

– Pulse

– Pulse Oximetry

– Respirations

– Right Ventricular Stroke Work

– Right Ventricular Stroke Work Index

– Right Ventricular Systolic Pressure

– Stroke Volume

– Stroke Volume Index

– Systemic Vascular Resistance

– Systemic Vascular Resistance Index

– Systolic Blood Pressure

– Temperature

Voordeel :

-Geen internet connectie nodig

-Voor wie op IC of hartbewaking werkt de moeite om eens uit te proberen.

-Je kan eigen parameters toevoegen.

Nadeel :

Engelstalig maar zou geen problemen mogen vormen voor de doelgroep van zorgprofessionals.

Oppassen met de referentiewaarden.. Altijd kijken naar welke waarden binnen de eigen voorziening gebruikt worden.

Slaapkenner

Slaapkenner

Met de Slaapkenner applicatie word je wakker met je eigen muziek, kun je je slaapgedrag bijhouden, delen en hiermee leuke badges en kortingen verdienen!.

Werd hier opgenomen omdat het gratis is en eerder bedoelt voor de mensen die eigenlijk geen slaapproblemen hebben maar wel geïnteresseerd zijn in een experiment ‘in bed’.

Voordeel:

-Leuk om eigen slaapgedrag bij te houden.

Nadeel:

-Commercieel aspect aan verbonden

-Echte meerwaarde?

Delirium ICU

Delirium ICUAcute verwardheid, beter bekend als delier of delirium, is een psycho-organische stoornis en is altijd een uiting van een onderliggend lijden. Delirium is een ernstige en veelvoorkomende stoornis bij patiënten op de Intensive Care (IC). Patiënten die tijdens het IC verblijf delirant zijn geweest verblijven langer op de IC en in het ziekenhuis. Delirante patiënten worden langer kunstmatig beademd en de ziekenhuissterfte in deze groep patiënten is hoger.

Het is dus belangrijk om, naast een adequate behandeling van het delirium, een delirium proberen te voorkomen. Op dit moment wordt vaak al aan bepaalde patiënten, zoals patiënten bekend met alcohol abuses waarvan we weten dat ze een hoog risico hebben op delirium, standaard medicatie gegeven om een delirium te voorkomen.

Meerdere risicofactoren zijn geïdentificeerd die gerelateerd zijn aan het ontstaan van delirium bij IC patiënten. Een delirium voorspelmodel om (andere) hoog risico patiënten te identificeren om adequate preventie te kunnen toepassen, ontbreekt echter nog voor de IC.

Dit was de aanleiding voor de IC onderzoeksgroep van het UMC St Radboud om een groot onderzoek op te zetten met als doel een delirium voorspelmodel te ontwikkelen.

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de opzet, uitvoeringen en resultaten van het onderzoek.

Methode

Twee prospectieve cohort studies werden uitgevoerd op de intensive care van het UMC St Radboud. De eerste cohort studie, vanaf februari 2008 aan februari 2009 werd uitgevoerd om het voorspellingsmodel te ontwikkelen. Om het model te valideren werd een tweede cohort studie uitgevoerd van mei 2009 tot september 2009. Alle volwassen patiënten die tijdens beide onderzoeksperiodes werden opgenomen op de IC werden gescreend op de aan‐ afwezigheid van een delirium tijdens de IC‐opname. Gegevens van 25 risicofactoren werden verzameld binnen 24 uren na IC‐opname. Om een delirium te herkennen werden de patiënten 3 keer per dag gescreend met de confusion assessment method‐ICU (CAM‐ICU). Risicofactoren die matig gerelateerd waren met delirium (uitgedrukt als een p‐waarde > 0,15 in univariaat analyse), of risicofactoren die weinig voorkwamen (prevalentie <10%) werden geëxcludeerd voor de modelbouw

Met een bepaalde statistische toets (multivariaat logistische regressieanalyse) werd het model ontwikkeld. In de tweede cohort studie werd het model gevalideerd. Tijdens de tweede studie werd aan de verpleegkundigen en artsen gevraagd om te voorspellen of de patiënt een delirium zou ontwikkelen tijdens het IC verblijf.

Resultaten

In totaal werden 1613 (model ontwikkeling) en 549 (model validatie) geïncludeerd in de twee cohort studies. De delirium incidentie was respectievelijk 25,5% en 31,1. Het delirium predictiemodel (PRE‐DELIRIC) bestaat uit tien risicofactoren en heeft voorspellend vermogen van 87% (uitgedrukt in area under the receiver operating characteristic (AUC) met een 95% betrouwbaarheidinterval (BHI) 0,85‐0,89) en 0,86 na bootstrapping). De externe validatie resulteerde in voorspellend vermogen van 89% (AUC van 0,89 (95%BH 0,86‐0,92). Het voorspellende vermogen van artsen en verpleegkundigen was met 59% (voor beide groepen gelijk) belangrijk lager (AUC 0,59 met 95%BHI 0,49‐0,70).

Conclusie

Het ontwikkelde en gevalideerde PRE‐DELIRIC model voor IC‐patiënten heeft een hoge voorspellende waarde. Het model bestaat uit tien risicofactoren die beschikbaar zijn binnen 24 uren na IC‐opname en een voorspelde kans op delirium geeft voor de gehele IC‐opname.

De voorspelde kans kan gebruikt worden om hoog risico patiënten te identificeren en te starten met delirium preventieve maatregelen.

Het volledige onderzoek is gepubliceerd in British Medical Journal 2012, 344; e420.

Het PRE-DELIRIC model is op deze pagina te downloaden voor gebruik in de praktijk. Wilt u nog meer weten hoe het PRE-DELIRIC werkt dan kunt u contact opnemen met Mark van den Boogaard (m.vandenboogaard@ic.umcn.nl)

 

Voordeel :

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

 

 

Buikbuddy

Buikbuddy

De BuikBuddy is ontwikkeld door MSD en is een hulpmiddel voor mensen met chronische darmziekten, de Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Naast een uitgebreid medisch dagboek waarin patiënten hun ziekteverloop kunnen monitoren en medicatieherinneringen kunnen instellen, bevat deze app ook een vertaalmodule voor de meest voorkomende klachten in een groot aantal talen, als ook een toiletvoorrangskaartje van de CCUVN (Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland) dat ook in verschillende talen vertaald kan worden.

De app heeft ook een toiletzoekfunctie zodat je gemakkelijk het dichtstbijzijnde toilet kan vinden. Ook kan je notities maken voor vragen die je op een later tijdstip nog aan je arts wilt stellen.

Naast het monitoren van je eigen ziekte kan je als je dat wilt abonneren op gezonde en lekkere recepten voor mensen met de ziekte van Crohn en Colitis

De ziekte van Crohn en Colitis Ulserosa is een aandoening waarbij de darmen of het maag-darmkanaal ontstoken kan zijn. Voeding is geen oorzaak van de ontstekingen, maar kan wel helpen bij het verminderen van de klachten. Sommige mensen met de ziekte van Crohn en Colitis Ulserosa kunnen alles verdragen, maar anderen reageren erg snel en hevig op bijvoorbeeld vetten, bepaalde kruiden en melkproducten. Bij deze recepten is rekening gehouden met deze klachtgevende producten en zijn verder volgens de richtlijnen gezonde voeding samengesteld.

Voordeel:

-Door en voor patiënten gemaakt.

-Bevattelijke informatie

Nadeel :

-Toilet vinden is moeilijk up to date te houden

-hangen wat af van de blijvende sponsoring van een medische firma.

Runtastic

Runtastic

Uw smartphone legt gedurende uw sportieve activiteit automatisch alle belangrijke gegevens vast , zoals tijd , afstand , calorieën en hoogte . Laat uw vrienden zien hoe actief u bent en deel uw successen met hen .

Functies :

* Vastleggen van outdoor activiteiten via GPS: tijd , afstand , calorieën , snelheid , hoogte , hartslag , enz.

* Trainingsdagboek en statistieken

* Weergave van de actuele positie en afgelegde route op kaart (Google Maps)

* Grafische weergave van snelheid , tempo , hoogte en hartslag

* Trainingsanalyse door tussentijdentabel

* Luister uw lievelingsmuziek tijdens de activiteit met de geïntegreerde muziekspeler

* Instelbaar display: u bepaalt welke gegevens (afstand , snelheid , hartslag , enz) u tijdens uw activiteit wilt zien

* Doelen stellen: stel u een tijds- of afstandsdoel en laat u door de spraakcoach begeleiden

* Precieze hoogteberekening met eigen hoogtemeterservice

* Handmatige training ingave: leg ook indoor activiteiten vast zoals loopband , spinning of fitnesstraining

* Weergave van maand- of totaalstatistieken (afstand , activiteiten , duur , calorieën )

* Deel uw successen op Facebook of Twitter

 

Al uw gegevens kunt u desgewenst kosteloos uploaden naar www.runtastic.com , waar uw trainingsdagboek automatisch wordt bijgehouden . Op de website krijgt u nog meer gedetailleerde informatie over uw sportieve activiteiten en kunt u uzelf met vrienden vergelijken .

Op algemeen verzoek werd deze app toegevoegd. Dit is één van de betere maar morgen staan er 10 andere in de appshop.  Hou ons op de hoogte van app die je zelf gebruikt

Pijndagboek Catch My Pain

Pijndagboek catch my pain

Registreer uw pijn, diagnose en behandeling en deel het met uw arts of specialist

Medische experts bevelen aan om een pijndagboek bij te houden, zodat uw pijn beter behandeld kan worden. De prijswinnende app CatchMyPain stelt u in staat om uw pijn in kaart te brengen en in de tijd te volgen via gedetailleerde tekeningen en door andere relevante informatie bij te houden. Het dagboek zal u helpen om uw pijn beter aan uw arts uit te leggen. Bovendien helpt het u om uw ervaringen met andere patiënten uit te wisselen.

 

CatchMyPain is een modern pijndagboek dat u in staat stelt om…

– gedetailleerde kleuren tekeningen te maken waarin u de plaats en de intensiteit van de pijn aan kunt geven

– het verloop van uw pijn te visualiseren door een grafiek, die berekend is op basis van uw pijn tekeningen

– uw pijndagboek te exporteren en te delen met uw arts, specialist of naasten

– uw stemming, stress en vermoeidheid in de gaten te houden

– de weersomstandigheden te volgen (temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, etc.)

– uw geneesmiddelen bij te houden (incl. barcode scanning van de Amerikaanse en Zwitserse drugs)

– de aard van uw pijn te beschrijven (heet, koud, zeurend, scherp, tintelend, etc…)

– aan te geven wanneer de pijn zich voordoet en hoe lang hij duurt

– opmerkingen toe te voegen die relevant zijn voor de ingevoerde pijn registratie

 

OFFLINE GEBRUIK EN SYNCHRONISATIE MET DE CLOUD

CatchMyPain kan in principe gebruikt worden zonder een Internet verbinding. Alleen voor het allereerste gebruik van deze toepassing en voor het synchroniseren van uw dagboek gegevens met de Cloud dient u online ingelogd te zijn. De synchronisatie stelt u in staat om de iPad app of de PC of Mac programma versie (www.CatchMyPain.com) parallel te gebruiken.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR PIJN

Door CatchMyPain te gebruiken ondersteunt u de strijd tegen pijn: Wetenschappers van de Universiteit van Zurich (Zwitserland) en een verscheidenheid aan medische experts gebruiken de anonieme informatie uit de pijndagboeken om onderzoek te doen naar de bestrijding van pijn. Wij willen op deze manier een bijdrage leveren om een halt toe te roepen aan de chronische pijn, waar miljoenen mensen wereldwijd aan lijden.

Gebruik het geïntegreerde feedback formulier om voorstellen te doen voor verbeteringen van de app of om uw klachten door te geven in geval die zich voordoen. U kunt het feedback formulier vinden in de informatie sectie.

Bezoek de homepage op www.CatchMyPain.com voor nadere informatie, achtergrond en hun toekomst visie.

Voordeel:

-Goede wetenschappelijke onderbouwing om pijn bij chronische pijnpatiënten beter in kaart te brengen.

-Past perfect in de idee dat via ‘zelfsturing’ een patiënt een therapie ‘op maat’ zal kunnen krijgen en hierdoor de pijn beter onder controle kan houden.

Nadeel :

-Als je meer wil doen dan moet je betalen.

-Ontwikkeld op basis van Amerikaanse/Zwitserse medicatie registers

OnePharma

Onepharma

De app OnePharma is een echte apotheek binnen handbereik. Het volstaat om een foto van het voorschrift te nemen, van het product of een tekst in te typen op uwsmartphone en die te sturen naar de apotheek van uw keuze. Deze apotheek moet natuurlijk wel een OnePharma-partner zijn.

Zodra de bestelling is verwerkt, krijgt u een bericht ter kennisgeving waarin u wordt meegedeeld dat u de reservatie kan ophalen, mits u het voorschrift meeneemt (voor een voorschriftplichtig geneesmiddelel).

De keuze van berichtgeving kan door de u bepaald worden: mail, SMS, notificatie of telefoon.

Opgelet: De foto van een voorschrift vervangt niet het officiële voorschrift. Het papieren voorschrift is nog steeds vereist bij het afhalen van voorschriftplichtige geneesmiddelen.

-U geeft éénmalig uw persoonlijke gegevens in

-U kiest uw huisapotheker (eventueel meerdere)

-U hebt een historiek van uw reservaties

Alle gegevens van uw reservatie worden versleuteld verstuurd tussen uw toestel en de apotheek.

Voordeel :

-Handig voor mensen die niet veel tijd hebben en aanhanger van ‘collect en go’.

-Uiteraard ideaal voor mensen die minder mobiel zijn.

Nadeel :

-Uw apotheek moet aangesloten zijn

-Zal vermoedelijk minder nodig zijn eens ePrescibe echt operationeel is in gans Vlaanderen.

Medibib app

Medibib

Altijd en overal alle bijsluiters binnen handbereik, leesbaar en toegankelijk.

De papieren bijsluiter is door het kleine lettertype vrijwel onleesbaar en geraakt vaak verloren.

Dankzij de Medibib app is dit nu verleden tijd. Scan de barcode op een geneesmiddel en onmiddellijk opent de unieke Medibib-fiche. Daar vindt u niet alleen de digitale bijsluiter, maar ook nog extra informatie waaronder de prijs en het remgeld.

Hoe eenvoudig is het?

 1. Download en open de Medibib app;
 2. Start de scanner;
 3. Scan de barcode en de unieke Medibib productfiche opent automatisch.

Bijzonderheden

 • Erg handig is dat de gescande producten opgeslagen worden in uw geschiedenis, zo kan u deze bijsluiters snel raadplegen.
 • Bovendien zijn de app en bijsluiters beschikbaar in twee talen, namelijk Nederlands en Frans.
 • Naast geneesmiddelen kunnen ook alle andere producten die verkrijgbaar zijn in de apotheek gescand worden.

Voordeel :

-Een interessante aanvulling op de BCFI app voor alle zorgverstrekkers

PreventieCoach Arbo

Preventie Coach

Aandacht voor arbeidsomstandigheden, preventie en vitaliteit, dat geeft energie!

De app “PreventieCoach Arbo” is als een Zwitsers zakmes voor arbo & preventie-thema’s.

Verrassend effectief, betrouwbaar en klaar voor gebruik!

De app is een praktische tool om, samen met anderen, de arbeidsomstandigheden te optimaliseren.

“PreventieCoach Arbo” is dè app voor preventiemedewerkers, ergocoaches, veiligheidscoaches, PSA-coaches, arbo-professionals, werkgevers, OR, HRM/P&O, managers en medewerkers.

De app is gevuld met informatie (arbo, preventie), e-learning, de RI&E, het boek “100 vragen over fysieke belasting”, Arbowet, werkvormen, gedragsverandering, het coach- en communicatiemodel OplossingsKracht©, leerzame filmpjes, nieuws over Arbo, ontspanning, checklists en links naar relevante informatie over de aanpak voor veilig, plezierig en gezond werk.

 

Voordeel

-Massa aan gratis informatie om de werkomstandigheden te optimaliseren

Nadeel

-Is volledig gebaseerd op de Nederlandse arbeidswetgeving.

 

Reanimatie

Reanimatie Hartstichting

Diegenen die een reanimatie-/AED-cursus hebben gevolgd, moeten hun kennis af en toe opfrissen. Deze App helpt daarbij. Ook biedt de applicatie aan hen ondersteuning bij het verlenen van hulp bij een hartstilstand. Een jaarlijkse herhalingscursus blijft belangrijk.

 

Voordelen

 

-De Nederlandse hartstichting is een autoriteit inzake richtlijnen en degelijke evidence based informatie verstrekking

-Handige oefeningen en een quiz

-een rechtstreekse 112 knop is voorzien in geval van nood

Alzheimer Assistent

Alzheimer Assistent

De Alzheimer Assistent biedt de volgende functies:

– Wijzer over dementie

Een handig overzicht met tekst en video’s over herkenbare situaties. U kunt hier uw eigen ervaringen en tips uitwisselen met andere mantelzorgers.

– Mijn verslag van de dag

Het verslag van de dag is uw persoonlijke dagboek. Uw eigen ervaringen kunt u hier beschrijven en delen met anderen.

– Alzheimer verhalen

Verhalen van andere, al dan niet bekende auteurs over hun ervaringen met een persoon met dementie.

– Mijn Alzheimer Nederland (na inloggen zichtbaar)

Een persoonlijke omgeving waarin na aanmelden persoonlijke voorkeuren worden opgeslagen.

Disclaimer

Alzheimer Assistent is een initiatief van Alzheimer Nederland. De inhoud van Alzheimer Assistent is in samenwerking met mantelzorgers ontwikkeld en geaccrediteerd door specialisten. Alzheimer Nederland besteedt continue zorg en aandacht aan de inhoud van Alzheimer Assistent. Het is desalniettemin niet altijd mogelijk om fouten te voorkomen. Alzheimer Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie (waaronder ook tips en reacties van andere gebruikers) die op of via Alzheimer Assistent is verkregen.

Alzheimer Assistent behoudt zich het recht voor reacties van gebruikers in te korten, aan te passen of te verwijderen. Alzheimer Nederland kan besluiten reacties (bijvoorbeeld tips) van gebruikers op Alzheimer Assistent te hergebruiken via andere kanalen van Alzheimer Nederland. Door reacties te plaatsen stemt u hiermee in.

Privacy beleid

Persoonlijke gegevens die u in Alzheimer Assistent invoert, worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan toegang te geven tot de app of u te informeren over de doelstellingen van Alzheimer Nederland en de Alzheimer Assistent.

Alle gegevens die op deze manier worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Voordelen :

-Ontwikkeld om de mantelzorger een houvast en steun te geven tijdens het dagelijks omgaan met de partner met dementie

-Goed platform dat door de Nederlandse Alzheimer vereniging uitgebouwd wordt en regelmatig up to date gehouden.

Nadelen :

-Nederlandse toepassing die nog een Vlaamse vertaalslag nodig heeft.

-Zit de Vlaamse mantelzorger hierop te wachten?

BMI berekenen

BMI berekenen

Deze App bevat berekening van:

BMI index Berekenen

De BMI of Body Mass Index is een eenvoudige manier om te berekenen of je gewicht gezond is in verhouding met je lengte, leeftijd en geslacht. BMI test kunt u uitrekenen of u ondergewicht of overgewicht heeft.

Dagelijkse calorie-inname

Bereken je BMR of Body Metabolism Rate en je weet hoeveel calorieën je lichaam verbruikt als het in rust is. U zult in staat om te weten hoeveel calorieën je nodig hebt om elke dag te eten om in staat om te behouden of om gewicht te verliezen.

Uitrekenen Vetpercentage

Bij het uitrekenen van je BMI wordt alleen gekeken naar je lichaamsgewicht, maar houd verder geen rekening met je lichaamsvet. Door het uitrekenen van je vetpercentage kan je meten of je een gezond vetpercentage hebt.

WHtR (Verhouding Taille-Lengte)

Recent onderzoek suggereert dat berekenen verhouding Taille-Lengte een betere voorspeller van risico’s is dan de gebruikelijke meetmethode voor obesitas, de BMI index test. In het ideale geval zou iedereen moeite moeten doen om de omvang van hun taille lager te houden dan de helft van hun lengte.

Voordelen :

-Handig en eenvoudig in gebruik.

-Naast BMI kan je ook andere parameters berekenen, wat niet altijd het geval is bij andere apps die u ook willen doen afslanken.

Nadeel :

-Wetenschappelijke achtergrond niet altijd duidelijk, zeker ivm verhouding taille-lengte. Bron niet vermeld

-Is één van de vele apps die in het rijtje van ‘ik wil afvallen’ passen.

Thuisarts

De Thuisarts.nl app is dé app voor betrouwbare informatie over uw ziekte en gezondheid. Daarnaast ondersteunt deze app u voor, tijdens en na uw huisartsenbezoek. U kunt deze app gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts; zoek informatie over uw klachten stel uw vragen samen
 • om u te ondersteunen tijdens uw huisartsenbezoek; loop met uw huisarts uw vragen af en voer samen een behandelplan en voorgeschreven medicatie in
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • om een logboek van uw bezoeken aan uw huisarts bij te houden
 • om medicatieherinneringen in te stellen
 • om de gegevens van uw huisarts bij te houden
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp

 

Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. De informatie op Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen en is onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord. Het NHG zorgt ervoor dat de informatie in de app actueel blijft en wordt aangepast aan nieuwe richtlijnen

 

Voordelen :

 

-Heel handig in gebruik. Mooi overzicht van de meeste aandoeningen die binnen de huisartspraktijk voorkomen.

-Logboek met link naar uw persoonlijke gezondheidsgegevens en zaken die je aan de arts wil vragen tijdens uw volgende consultatie.

 

Nadelen :

 

-Link tussen figuren en aanklikken van aandoening niet altijd correct. Maar hier wordt aan gewerkt.

Verpleegkundig rekenen

Voor wie moeite heeft met het berekenen van medicatie is dit een wel zeer handige app.

Voordeel :

-Vlot te bedienen en gemakkelijk in gebruik

-Aan te bevelen voor wie moeite heeft bij berekenen of nog eens wil controleren of de eigen berekening wel goed is.

Nadeel :

Is te betalen (éénmalig 2,99 Euro).

Nursing Rekenen

Zou moeten geïntegreerd kunnen worden binnen iedere ePD zowel voor thuiszorg als algemeen ziekenhuis.

 

Risicoscan

risicoscan

Met de nieuwe App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij ouderen signaleren. Door het doorlopen van een korte screening, kun je gezondheidsrisico’s signaleren zoals ondervoeding, mondproblemen, huidletsel, incontinentie en vallen.

Per onderwerp, zoals ondervoeding of medicatiefouten beantwoordt de zorgmedewerker vijf vragen. Daarna geeft de app aan of er een verhoogd risico bestaat, en of er mogelijk ook andere gezondheidsrisico’s zijn, die je vervolgens meteen kunt checken. Bijvoorbeeld: een risico op ondervoeding, kan ook sneller leiden tot huidletsel of vallen. De resultaten van de Risicoscan kun je vanuit de app als PDF aan jezelf mailen, printen en toevoegen aan het dossier van de cliënt. De App Risicoscan scant op de bekende gezondheidsrisico’s: ondervoeding, medicatiefouten, depressie, huidletsel, incontinentie, vallen en mondproblemen.

De vijf voordelen van de App Risicoscan

 • Met deze app kun je eenvoudig risico’s signaleren, met je smartphone of tablet, dichtbij de cliënt.
 • Door de verkorte lijst gaat risicosignalering sneller.
 • De app signaleert verbanden tussen verschillende risico’s
 • De resultaten en vervolgacties kun je als PDF-document naar jezelf mailen en toevoegen aan het zorgplan. Op deze manier stimuleert de app methodisch werken.
 • De tijd die je hiermee bespaart, kun je gebruiken om risico’s te verminderen. Deze app geeft je hiervoor praktische adviezen.

Nadelen :

-Is gebaseerd op de Nederlandse zorgcontext, wat niet altijd transfereerbaar is binnen Vlaanderen.

-Bij iOS zijn er soms problemen na vraag 1 en moet je heropstarten.

Toepassing : voor ios als android.

Migraine buddy

Migraine App, met geavanceerde rapportage & export , ook met  automatische bijhouden van  druk ,  weer en  slaap !

Migraine Buddy is een geavanceerde migraine dagboek ontworpen door neurologen.

Migraine Buddy helpt gebruikers te registreren en te identificeren van triggers van migraine, migraine symptomen, migraine medicatie, migraine frequentie en duur, intensiteit van de pijn en de locatie, medicijnen voor migraine en andere leefstijlfactoren, zodat gebruikers hun migraine aandoening kan verbeteren. Migraine Buddy biedt een samenvattend verslag voor de gebruiker om zo passende maatregelen te nemen. Migraine Buddy beschikt ook over een intelligent slaap dagboek dat gebruikers in staat stelt om de correlatie tussen hun slaap en migraine te zien via een pas ingevoerde slaap grafiek.

 

– Gemakkelijk te gebruiken, fraai vormgegeven interface en iconen met de wizard stijl vragenlijsten die gebruikers begeleidt bij het opnameproces

– Bijhouden lopende en afgelopen migraine

– Gebruiksvriendelijke vragenlijsten die vlot te openen zijn

– Snelle toegang tot slaan en data opnemen op een later tijdstip

– Aangepast verslagen met frequentie en duur, pijnintensiteit, pijn locatie, triggers migraine, migraine symptomen en helpt om de effectiviteit van migraine medicijnen en andere aanpak te begrijpen

– Fungeert als een migraine dagboek dat helpt bij het identificeren van migraine triggers, zoals stress, angst, gebrek aan slaap, voedsel, het weer, menstruatie, etc.

– Notes sectie voor het bijhouden van voedsel, specifieke weersomstandigheden of luchtdruk, stemming, enz.

– Correlates slaap en het gedrag van informatie aan het begin van migraine

– De gegevens worden beveiligd en beschermd door HIPAA-compliant cloud

Voordeel :

-Van de vele apps over hoofdpijn, druk, stress, volgens mij momenteel de meest volledige om het eigen ‘migraine profiel’ in kaart te brengen

-Gebruikers zeggen dat zij al na een paar weken in staat zijn om triggers in kaart te brengen en te anticiperen op mogelijke migraine aanvallen

Nadeel

-Je moet bereid zijn om bepaalde data te delen