Cognitive Diary CBT Self-Help

Cognitive Diary

Gebaseerd op de principes van Cognitieve Gedrags Therapie probeert men de gebruiker beter te leren omgaan met gevoelens van angst, depressie, agressie, conflicten in relaties, stress….

Nadeel :

Geen link met andere apps zoals bvb ‘beating the blues’ of andere therapievormen die gebruikt kunnen worden in het kader van de geestelijke gezondheidszorg.

Leave a Reply