Cognitieve Gedragstherapie

Cognitive Diary CBT Self-Help

Cognitive Diary

Gebaseerd op de principes van Cognitieve Gedrags Therapie probeert men de gebruiker beter te leren omgaan met gevoelens van angst, depressie, agressie, conflicten in relaties, stress….

Nadeel :

Geen link met andere apps zoals bvb ‘beating the blues’ of andere therapievormen die gebruikt kunnen worden in het kader van de geestelijke gezondheidszorg.

CBT Keeper

CBT

Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie om de gebruiker te leren omgaan met angst en depressie bij de gebruiker Doel is om de negatieve gedachten door de patiënt te laten onder controle krijgen.

Voordeel :

Gratis als je er de reclame bij neemt.

Nadeel :

Amerikaans en toepasbaar in Vlaanderen?